Om Livet Just Nu

 

Livet Just Nu är ett projekt för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Vi utgår från dig och din situation just nu och ger dig möjlighet att se dina styrkor och lyfta fram det som är positivt och jobba vidare på det.

Livet Just Nu är till för dig som fyllt 19 år och upp till 63 år, är sjukskriven, har aktivitetsersättning eller är arbetslös och vill få hjälp att komma vidare mot arbete eller studier.

Livet Just Nu är en aktivitet som görs på uppdrag av Hjo kommun i samarbete med Samordningsförbundet Östra Skaraborg och Studiefrämjandet.

Vill du delta tar du kontakt med din handläggare eller bokar tid för ett studiebesök.

Välkommen!